Opravy
poruch
0
Plánované
odstávky
0
Odstávky
dodavatele
0
Pražská
teplárenská
0